Den Helder – Amsterdam, 3-4 Juli 2008.

Torsdag d. 3. Juli sejler vi fra Den Helder via ”NoordHollands Kanaal” mod Amsterdam. Vi har fået at vide at vi skal være ved kanalslusen i Den Helder senest kl. 10:00 da dele af kanalen, lige efter slusen bliver lukket i flere timer, da dykkere leder efter miner fra 2 verdenskrig i kanalen.
 
Vi når det ikke helt til tiden, men sluse mesteren er flink og vi bliver lukket igennem slusen og derefter går det for motor mod Amsterdam. Vi følges med ”Rea” vores Australske venner Andrea og Daniel.
Der er en del trafik på kanalen med flodpramme og ”krydtogt” pramme der sejler med turister. Vi er 3 sejlbåde der nærmest sejler i konvoj, hvor vi er den sidste båd. På et tidspunkt passere vi en kabel færge og da vi passere som sidste båd ser skipper pludselig at kablet der trækker færgen, begynder at røre på sig. Man tror det er løgn, men kabel færgen har sat i gang mens vi passere og vi fanger kablet med kølen og det lyder rigtigt grimt mens kablet skurer under kølen og slipper med et ordentlig smæld. Skipperen af kabel færgen farer ud og siger det er Ok, Ja men hvad med vores båd, det var jo ikke os der startede kabel færgen mens vi passerede og desuden gav han ikke signal om at færgen skulle sejle. Men vi sejlede videre og så må vi se på kølen når vi kommer til noget vand hvor sigten er mere end 10 cm.
 
Det er en meget flot tur på kanalen hvor man sejler tæt på både by og land. Man ser rigtigt mange spændende huse og ikke mindst gamle Hollandske vindmøller. Vi har ikke tal på hvor mange broer vi har passeret, men det er mange. Det er de færreste broer der er bemandede, men de er så forsynet med videokammerare så brovagten fra et centralt sted kan se os. Man kalder alle broer op via VHF, kanal nummeret står på broen og i kortet.
 
Hen på efter middagen bliver vi enige med Rea om at vi vil finde et sted at ligge for natten og så sejle til Amsterdam næste morgen. På dette tidspunkt vil det alligevel være umuligt at finde plads i Six haven marina. Undervejs forsøger vi at ligge til flere steder dels i mindre byer og dels i marinaer, men alle steder går vi på grunden.
Til sidst ligger vi os ved en yder bro ved Dehler Marina ca. 4 nm fra Sixhaven Marina i Amsterdam. Vi ligger os uden på ”Rea” og snupper en velfortjent pilsner. Det ender med at Andrea og Daniel spiser til aften ved os og ungerne for rigtigt trænet deres engelsk.
Det bliver sent inden vi går til køjs.
 
Næste morgen sejler vi til sixhaven marina. En rigtig hyggelig marina lige midt i centrum af Amsterdam. Marinaen ligger på den modsatte side af kanalen og man tager en færge over til centrum. Færgen er gratis og sejler hver 5. minut.
 
Amsterdam er en meget livlig by og der er meget liv (og larm) og rigtigt mange menneske ”typer”. Tøserne gik amok i de mange tøj butikker, specielt Henriette havde store julelys i øjnene.
 
Log data 3-Juli-2008:
Trip log:   38.24 nm
Total log:  1935.6 nm
Vand 21.3 C
Motor: 165 t
GPS tur ialt: 523 nm
 
Log data 4-Juli-2008:
Trip log:    4.24 nm
Total log   1939.8
Motor:      165.8
GPS log tur ial: 527
GPS log ialt: 1969