Gaster – Økonomi

Når man deltager som gast på Barolo er der ikke tale om forhyring eller charter, men en sejltur på delebasis. Man betaler et gastebidrag, der udelukkende anvendes til skibets drift og dækker omkostninger til vedligeholdelse, sikkerhed, reparation af skib og udstyr samt indkøb af nyt materiel.

Vi følger de retningslinier som FTLF (Foreningen Til Langturssejladsens Fremme)  har lavet i forbindelse med sejlads med gaster. Vi opfordrer alle gaster til at melde sig ind i FTLF og tage kontakt til dem i forbindelse med ønsket om at sejle langtur.

Gastebidrag:

  • En Køjeplads ombord på Barolo koster et gastebidrag på DKK 170,- pr. dag. Ved ophold med varighed over 2 måneder betales DKK 150,- pr dag.
  • Ved aftaleindgåelse betales et depositum på DKK 5100,- svarende til en måneds gastebidrag. Ved indbetaling af depositum er du sikret en køjeplads.
  • Ved indgåelse af en gasteaftale, aftales dato og sted for på- og afmønstring. Dato og sted for både på- og afmønstring kan påvirkes af vejrforhold, uheld eller skader. Vi vil altid forsøge at overholde de aftalte steder og tidspunkter, men er ikke ansvarlig for eventuelle ekstraudgifter til hotelophold eller transport. Skipper er forpligtet at holde gasten orienteret om eventuelle ændringer i tid og sted for på- og afmønstring.  
  • Melder du fra til et togt, tilbagebetales depositum kun såfremt det lykkedes finde en anden gast til det pågældende togt.
  • Vælger du at afmønstre før aftalt tid, tilbagebetales gastebidrag kun såfremt det lykkedes at finde en gast for resterende periode.
  • Beder skipper en gast afmønstre før tid, tilbagebetales resterende indbetalt gastebidrag fra afmønstringsdato.  Skipper er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra transportomkostninger der måtte opstå i den forbindelse.
  • Sejladsplaner kan ændres af skipper, hvis forholdene kræver dette. Der gives ikke kompensation for ændring i sejladsplaner.
  • Senest 14 dage før påmønstring betales resterende gastebidrag for sejlads perioden.

Myndigheder på især charter destinationer, ønsker at beskytte deres egen charter flåde så det er vigtigt at pointere at der på ingen måde er tale om forhyring eller charter på Barolo.

Juridisk set er der tale om en sejltur på delebasis, og såfremt myndighederne på den relevante lokation spørger til dit ophold ombord er det vigtigt du svarer følgende:
Jeg betaler ikke for at sejle med på Barolo, men vi deles om udgifterne ombord.

Fælleskassen:

Foruden gastebidrag skal der indbetales til fælleskassen.

Alle ombord bidrager til fælleskassen, der dækker udgifter til mad, vand, diesel, benzin til dinghy, havnepenge, indklareingsafgifter og cruising permits. Den månedlige udgift til fælleskassen variere i høj grad efter sejlads området, men vil normalt være mellem 1000 – 2000 DKK. Individuelle behov som slik, sodavand m.m betales for egen regning.